Preskočiť na obsah

Školenia a smenináre

Oblasť športového práva

Zastrešenie

po odbornej stránke zastrešuje Advokátska kancelária HAVRILLA & Co. s.r.o.

Kto sme?

kolektív odborníkov v oblasti športového práva.

Zameranie

Prostredníctvom školení a seminárov sa venujeme oblastiam ohľadom

Prostredníctvom školení a seminárov
sa venujeme oblastiam ohľadom:

Oblasť športového práva

Kto sme?

Semináre a školenia po odbornej stránke zastrešuje Advokátska kancelária HAVRILLA & Co. s.r.o., ktorá sa okrem iných oblastí venuje aj problematike športového práva. Okrem zastrešovania týchto podujatí po teoretickej stránke Vám v prípade potreby vie poradiť po osobnej konzultácii s konkrétnym problémom vrámci vašej športovej organizácie.

JUDr. Gabriel Havrilla

JUDr. Gabriel Havrilla

managing partner

Mgr. Andrej Bebjak

Mgr. Andrej Bebjak

advokátsky koncipient

Mgr. DÓRA GARAI, LL.M.

Mgr. Dóra Garai, LL.M

advokátsky koncipient

Sports & Law

Kontakt

SPORTS & LAW s.r.o.
IČO: 52 906 311

e-mail: info@sportlegal.sk
Tel.: +421 918 987 886

Korešpondenčná adresa:
Námestie Martina Benku 2
Bratislava 811 07
Slovenská republika